Som företagare är det viktigt att verkligen förstå vad dina kunder och klienter vill ha. Sedan jag började göra kundundersökningar har mitt företag inom fitness och hälsa verkligen tagit fart. Idag finns det enkla och riktigt professionella verktyg att använda, vilket både gör det lättare att skapa kundundersökningarna och att sedan analysera det inkomna resultatet.

 

Börja med kundundersökningar

När jag startade min webbshop var det ekonomiska resultatet månadsvis mycket varierat. Det var oerhört stressande. Naturligtvis försökte jag analysera och ta reda på vilka produkter som skulle bli riktiga bestsellers, men jag lyckades inte alltid. Den ena månaden kunde en produkt som viktvästar sälja riktigt bra, medan löpartightsen fungerade bättre nästa månad. För billigare prylar som viktvästar och löpartights var det inte hela världen, men för gymutrustning, vår största inkomstkälla, var det mycket viktigt att köpa in de rätta produkterna. Jag behövde veta vad mina kunder verkligen ville ha och hur jag bäst skulle leverera det. Då såg jag ett erbjudande om att testa Ungappeds kundundersökning helt gratis. Ett användbart och smidigt verktyg för företagare som vill skicka ut professionella kundundersökningar med nyaste tekniken. Det gjorde stor skillnad för mig. Med Ungappeds kundundersökning kan jag välja vilka av mina kunder som ska besvara vilka frågorna, och sedan är det enkelt att analysera svaren. Med den analysen har jag en bra grund för att fatta genomtänka beslut inför framtiden. Testa helt gratis du med.

Ställ rätt frågor

Om man frågar får man svar. Först och främst så underlättar det alltid att skicka ut kundundersökningar som ser proffsiga ut: svarsfrekvensen är mycket högre. För det andra är det klokt att inte göra för långa kundundersökningar och gärna i förväg berätta för kunderna hur många minuter det kommer att ta. När du skapar en undersökning är det viktigt att du vet vad du vill ha svar på. Dina kunder kan gärna svara på en undersökning någon gång emellanåt, men inte en undersökning i månaden. Det är därför viktigt att du verkligen frågar dig vilka svar du behöver för att utveckla företaget på bästa sätt. Kunderna behöver också så många svarsalternativ att de kan identifiera sig med något av alternativen, samtidigt får det inte vara för många alternativ så att de inte ens vill svara. När jag började göra kundundersökningar var min första fråga vad mina kunder personligen ville uppnå inom träning och hälsa. Utifrån de svaren, viktnedgång, fixa Vasaloppet eller ett löplopp, förbättra kondition eller allmän bättre hälsa, så delade jag in dem i olika grupper. Sedan skrev jag nyhetsbrev och erbjöd olika sportartiklar utifrån deras mål. De kunder som ville träna inför ett lopp, som Tjejmilen eller Stockholms maraton, fick ett slags brev, medan de som ville gå ner i vikt fick ett annat. Genom att veta vad dina kunder vill ha är det mycket lättare för dig som företagare att verkligen kunna erbjuda det.