I en tid där sociala medier dominerar våra flöden känns det klassiska nyhetsbrevet nästan som något från en svunnen tid. Lite som vi ser på nyhetsbulletinen.

Faktum är dock att regelbundna nyhetsbrev har en roll att spela än idag, som en del i en väl uttänkt kommunikationsstrategi. Det gäller dock att du är smart. Förr räckte det kanske att skicka ut ett nyhetsbrev med lite snabbt ihopsatt annonsinnehåll till de som prenumererade på det. Idag krävs lite större arbetsinsats för att hålla intresset uppe bland läsare och potentiella kunder.

Syftet med ett nyhetsbrev är att hålla dem som prenumererar på det uppdaterade om vad som sker i din verksamheter. Generellt sett handlar det dock inte om att skapa merförsäljning. Ett bra nyhetsbrev ska mer kännas som en uppdatering från någon som har något intressant att säga.

Nyhetsbrev handlar om att bygga långsiktiga kundrelationer

Det betyder dock inte att nyhetsbrevets enda syfte är att behålla kontakten med prenumeranterna. Precis som med all annan marknadsföring handlar det förstås i längden om att motivera kunderna till att agera. Nyhetsbrevets fördel i jämförelse med marknadsföring via sociala medier är att det vänder sig till människor som gjort ett aktivt val att hålla sig uppdaterade om vad du erbjuder. Det handlar mer om att bygga och bibehålla långsiktiga kundrelationer. Många som prenumererar på nyhetsbrev är människor som redan köpt en vara eller tjänst från företaget som ger ut nyhetsbrevet ifråga.

Du behöver en plan och ett sätt att följa upp dina utskick

En förutsättning för att du ska lyckas med ditt nyhetsbrev är att du har en bra plan. Du behöver ha ett sätt att se vad som funkar bra och vad som funkar mindre bra. Det får du om du använder dig av en bra plattform för nyhetsbrev.

Rule är ett företag som hjälpt andra företag med marknadsföring via nyhetsbrev sedan 2007. Med mer än 13 års erfarenhet i ryggen har de lyckats sätta ihop en plattform med nyhetsbrev verktyg som kommer hjälpa dig att öka konverteringarna. Du får tillgång till en mängd användbara verktyg som låter dig skapa, skicka ut och göra uppföljning på utskicken. Du kan dessutom ställa in mallar som anpassar innehållet i nyhetsbreven baserat på olika kundsegment. Med hjälp av analysverktygen får du fördjupade insikter i vilken effekt dina utskick får och i och med det lär du känna dina kunder bättre och kan utveckla verksamheten därefter.